Hadí nevermore

neděle 22. květen 2011 15:14

Snad mi pan Poe odpustí mou inspiraci. Havran je jen jeden a tak to zůstane na věky věků.

 

Se dnem ámen v plné kráse

Noc halí Východ v plášti tmy

Kde ona je tam jsme i my

Tak mužně dlíme v její spáse

V noci spát? Již víckrát ne

 

Času nazbyt, před i poté dostatek

Co počít v tak husté zlobě

Nezbývá než vzhlédnout k tobě

Svléknout ti tvůj kabátek

Otálet a přemýšlet? Již víckrát ne

 

Tma jedinou mi milenkou

S ní můžu zahnat splín

Líbat víc a hladit klín

Dokud spolu neusnou

Spasit druhé? Již víckrát ne

 

Za oknem to divně syčí

Vítr pohrává si s „přítelem“

Už běžím,otevírám, rychle sem

Vítej…Ty jež později mě ničí

Soucit? Již víckrát ne

 

Jak smíš tak lehce vstoupit

Přec není zde neřestí

Nenajdeš tu štěstí

Ty jež viníky chceš koupit

Smlouvat? Již víckrát ne.

 

On rdí se jak boží mlýn

Jen klam…tlamu doširoka ustavil

Snad chvíli by i odprosil

Rázně zaťal ve mně klín

Iluze? Již víckrát ne

 

Já příliš vyčkával kdy osmělí své pudy

Teď viník jsem ač přec čistý

Sune se a očima si myslí…

Zas jeden co nedopil své živé vody

Spása? Již víckrát ne.

 

Pozdě…slova už jen kamení

Společně teď zmítáme se

On jak šála po krku se nese

Prosím…jen spatřím své znamení

Podat ruku? Již víckrát ne.

Patrik Weiss

Patrik Weiss

Patrik Weiss

Názorový surrealismus k dění politickému i zábavnému či jen nutkavá potřeba komentáře.

Nemá cenu litovat toho co jsme nezažili.

 

TOPlist

Tipy autora

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky