Politicky znásilněná příroda

pondělí 23. květen 2011 18:35

Předvídavost, vypočítavost či obyčejný kalkul zakladatelů politických stran zapříčinily pošpinění přírodních symbolů a jejich zneužití ve prospěch mocných?

 

Lidé milují přírodu a její symboliku. Příroda působí tak čistě (nebo alespoň působila) a zároveň dodává všem bytostem jakousi skrytou energii ze svého nitra. Člověk jako tvor obývající planetu zemi vzhlíží k přírodě s jistou vírou, že přece jen lze v dnešní uspěchané době nalézt trochu klidu a místo k načerpání nových sil.

Politické strany již v začátku svého působení zřejmě silně inklinovaly k této skutečnosti a vesměs uváženě nebo snad i s úmyslem vytěžit co se dá, volili  jako symboly svých zájmů právě neposkvrněné zástupce fauny či flóry. Skoro to vypadá, že chce-li se politická strana stát parlamentním subjektem, nelze jinak, než zvolit očistec v podobě změny loga s prvky přírodní čistoty.

 

Jedna z nejsilnějších stran ODS. Toto pravicově zaměřené uskupení zvolilo tvora navýsost velebeného, a sice ptáka. Zástupce ptačí říše symbolizuje svobodu, rozlet a jistou čistotu duše. Strana jakoby s tímto počítala a nebála se svůj symbol přetřít namodro. Měla snad v úmyslu přesvědčit voliče o své jedinečnosti? Podařilo se, unikátní symbol modrého ptáka působí uklidňujícím dojmem, vzbuzuje jistou naději a letí směrem do budoucnosti. Je jen otázkou času kdy mu dojdou síly a bezmocně při svém odrazu ode dna ztěžka dopadne na tvrdou zem a uvědomí si, že lidé už nevěří jen symbolům a jeho svěží modři na kterou tak spoléhal.

Věčný oponent a nestárnoucí fosílie ČSSD. K účelu prosazení údajně sociálních zájmů a práv občanů zvolili jednu z nejkrásnějších zástupkyní flóry… růži. Oranžový symbol klidu a rozvahy se tak na dlouhou dobu stal zajatcem politických úmyslů. Stejně jako strana dokáže člověka pořádně popíchnout. V případě květiny je rána sice krvavá, ale dá se ošetřit bez trvalejších následků. V případě strany jsou trvalé následky dlouhodobé a navždy zakotveny v paměti voličů, pokud zrovna nejsou fanaticky poblouzněni sliby lídrů o jejich průzračně oranžových úmyslech.

A máme tady KSČ(M). Taková malá, ale zářivá třešnička na dortu. Tato strana zřejmě právem užívala přezdívku komáři. Volbu svého loga trochu podcenili. Je tak trochu sebedestruktivní. Oficiálně třešničky v zákulisí komáři. Tahle přezdívka pro všechny soudruhy v minulých dobách zapříčinila, že se snad jednou dočkáme dne, kdy komáři zaútočí na třešně a zničí tak sami sebe,neboť se dosyta nacucají jedovatým obsahem a jejich těla skončí v propadlišti dějin. To vše za předpokladu, že je předem nezahubí ostré hrany srpů nebo dopady kladiva. Pro přírodu z hlediska ekosystému citelný zásah. Pro politiku citelná úleva.

Dvakrát sláva… Symbol vítězství a hned dvakrát to se hned tak nevidí. Věci veřejné tak nelítostně vstoupily na politické kolbiště s přesvědčením, že nelze prohrát. Příroda opět zasténala. Další ze zástupců živočišných druhů byl znásilněn. V tomto případě však odpusťme VV, neboť oficiálně nelze veverky pokládat za symbol strany. Budiž jim tedy k dobru, že oproti výše jmenovaným matičku přírodu ušetřily od tak nedůstojného počinu jako je přivlastnění si něčeho co není moje. Ať si dál louskají své oříšky a v zákulisí přemýšlejí komu se dá vlastně věřit. Jen musejí doufat, že si jednou nevylomí zoubky.

 

Co říci závěrem… Snad jen to že příroda je moudrá a má vysoký (i když ne bezedný) potenciál pro seberegeneraci. I ona prostřednictvím homo sapiens dá v budoucnu najevo svou nechuť a zbaví politiky výsady užívání jejích symbolů. Ostatně čtyřlístek je také symbolem přírody, a především  štěstí. A kdo si na něj dnes vzpomene?  Byl očištěn a zase zpodobňuje pouze matičku přírodu. Tak jako snad v budoucnu vše co patří pouze do přírody.

Patrik Weiss

Patrik Weiss

Patrik Weiss

Názorový surrealismus k dění politickému i zábavnému či jen nutkavá potřeba komentáře.

Nemá cenu litovat toho co jsme nezažili.

 

TOPlist

Tipy autora

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky