Reinkarnace zchudlých poslanců

čtvrtek 26. květen 2011 08:31

Sci-fi jsem v mládí četl poměrně často. V současné době už je to horší. Na druhou stranu o vyrovnání mého dluhu k této literatuře  se prakticky denně stará tisk s informacemi o rozhodnutích nebo návrzích vlády.

Pavel Suchánek jakožto poslanec za ODS přišel se staronovým návrhem na úpravu platů poslanců. Jde prý o službu voličům. Jak jinak… Stávající stav, kdy základní plat poslance činí 84 900.- Kč hrubého prý zavdává příčinu k tomu, aby se činitelé nejrůznějšími způsoby pokoušeli o prokazování skutečných „vedlejších“ výdajů ne až tak průhlednými způsoby. Takzvané „malé domů“, o kterých se pak dočítáme přináší jisté výhody v podobě fiktivních výších nájmů kanceláří, plateb za „expertízy“, dopravné, fakturace svým blízkým apod.

Navrhovaná částka 230 000.- Kč by snad měla pokrýt veškeré tyto výdaje bez nutnosti něco prokazovat a pátrat tak po skutečnosti. Věru filištínský nápad. Proč pracně dokazovat komu jsem a hlavně za co platil, když je tady druhá možnost jak si přilepšit a nebýt osočován z nekalých praktik.

Myslím, že schválením takového návrhu se dostaví přesně opačný efekt. Poslanec sice bude ušetřen výpadů šťouralů k jeho výdajům, ale na druhou stranu má také možnost konečně zvážit zda jsou jeho výdaje skutečně nutné v takové výši. Na tom by nebylo nic špatného.

Na jednu stranu je dobré přinutit veřejného činitele k ekonomickému myšlení a efektivnímu využívání státních peněz, ale v tomhle případě půjde spíše pouze o to ekonomičtější myšlení o nic víc. Možné ušetřené výdaje oproti současným neposílí státní kasu, ale zůstanou ležet pěkně v teploučku na účtu voleného zástupce lidu.

Ale nemůžeme naše poslance přece jen pořád lynčovat. Je třeba je také politovat. Vždyť oni přišli až o dvacet tisíc korun čistého „výdělku“ v důsledků snížení platů a jízdné MHD zdarma. Pak se přece nemůžeme divit, že po určité době znovu oprášili tento staronový návrh.

Senátor Kubera se vyjádřil tím způsobem, že stejně „nadávají všichni“ (myšleno poslanci a senátoři) tak proč bychom toho nevyužili.

Ano pánové a dámy využijte svých možností naplno. Pokud budete skutečně odvádět kvalitní, časově podloženou a patřičně účinnou práci tak Vám jistě náleží také adekvátní ohodnocení. Zatím však zůstaňte nohama na zemi.

Na závěr ještě ocituji radu předsedy ČSSD p.Sobotky – věru dobrá rada nad zlato. „Tento návrh na změnu platů není prioritou soc. demokracie. Doporučil bych našim poslancům, aby se intenzivně poradili s voliči“. Jen se milí zlatí poraďte a velmi intenzivně. Jen pozor, aby jste jako poděkování za snahu o komunikaci neobdrželi pouze intenzivní snůšku vaječných produktů.

Patrik Weiss

Patrik Weiss

Patrik Weiss

Názorový surrealismus k dění politickému i zábavnému či jen nutkavá potřeba komentáře.

Nemá cenu litovat toho co jsme nezažili.

 

TOPlist

Tipy autora

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky