Bariéry

čtvrtek 26. květen 2011 17:08

Pár veršů o snaze člověka roztáhnout křídla a být skutečně svobodným. Bariéry života jsou však neúprosné.

Tak vyjdi z lůna,
domovem ti bylo řadu dní,
zři vůkol té radosti…
Hlasy lačné však nejen dnes tu zní.

Neměls, nemáš a nebudeš mít právo,
cestu volit směrem ke hvězdám,
jiný už dal ti napít vína svého,
tak slyš co povídá on sám.

Cítíš se být člověkem,
však zmaten jak list vrby smuteční,
budiž to i věkem,
jež hrůzou bývá všedních dní.

V poli padneš a neslyšíš
ten lahodný zpěv v dáli,
přestaly tě zdravit lesní panny
a zůstal jediný ti skřítek malý.

Malý… že nepřesáhl dlaní tvých.
Padl v mour, pak vichrem rozmetán
hledá stopy po nocích
s nadějí, že přijde nový pán.

Patrik Weiss

Patrik Weiss

Patrik Weiss

Názorový surrealismus k dění politickému i zábavnému či jen nutkavá potřeba komentáře.

Nemá cenu litovat toho co jsme nezažili.

 

TOPlist

Tipy autora

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky